Sex shop - dyskretny sklep internetowy

Zamówienia telefoniczne 696 290 524

Dyskretna przesyłka

Zasady dyskrecji

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO  DYSKRETNY-SKLEP.PL

1. INFORMACJE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego w domenie www.dyskretny-sklep.pl: jest przedsiębiorstwo AURORA, Danuta Dobosz-Hawryluk, NIP: 7921495922, REGON: 650903061, adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: 37-700 Przemyśl, ul. Mierosławskiego 14, adres poczty elektronicznej: biuro@dyskretny-sklep.pl, tel. : 696290524 - zwane dalej Administratorem.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.

1.3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym www.dyskretny-sklep.pl.

2.2. Administrator, będący także Usługodawcą i Sprzedawcą zbiera dane usługobiorców lub Klientów w następujących celach:

A) Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży:
Dane osobowe są zbierane w trakcie składania zamówienia przez Użytkownika. Przetwarzane dane są zbierane w celu realizacji zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, firma, NIP.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, poczta, firmy kurierskie realizujące zlecenie dostawy, operatorzy systemów płatności on-line (np. dotpay, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, programiści), dostawcy usług księgowych. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

B) Utworzenie w sklepie konta Użytkownika: (rejestracja Użytkownika)
Dane osobowe są zbierane poprzez wypełnianie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce https://www.dyskretny-sklep.pl/rejestracja.html. Przetwarzane dane są zbierane w celu realizacji usługi Konto Uzytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację usługi. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, firma, NIP.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, poczta firmy kurierskie realizujące zlecenie dostawy, operatorzy systemów płatności on-line (np. dotpay, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, programiści), dostawcy usług księgowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta, usunięciu Konta przez Użytkownika lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych. Klient może tego dokonać w dowolnym czasie używając przycisku “Usuń konto”, lub poprzez usunięcie danych z okienek formularza i klikniecie przycisku "Zapisz". Cofnięcie przez Uzytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

C) Realizacja usługi Newsletter:
Dane osobowe zbierane są w trakcie dokonaniea przez Użytkownika zapisu na usługę newsletter. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę Newslettera. Przetwarzane dane to: adres e-mail
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi. Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości w Newsletterze. Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, programiści).

D) Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności:
W celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa oraz niezawodności świadczonych usług, Administrator przetwarza następujące dane: adres IP, typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia użytkownika, unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką Klienta (np. pliki Cookies), źródła odwiedzin.
Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, w tym oszustw i nadużyć, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także innym osobom.
Odbiorcami tych danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, programiści).
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie: wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności, bezpieczeństwa i poufności danych, uzasadnionego interesu Administratora aby chronić swoich praw i bezpieczeństwa, w tym również by zabezpieczać dane niezbędne do ewentualnego dochodzenia roszczeń lub żądań. Dane te przechowywane są tak długo jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwi niezawodności.

E) Komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych:
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w mediach społecznościowych są wydawcy portali internetowych: Google, Facebook, Youtube, Twitter. Jednak jeśli ktoś z Użytkownikow tych serwisów wejdzie w interakcję (np. poprzez udostępnienie, polubienie, napisanie komentarza lub wysłanie wiadomości) z kontem/profilem/stroną prowadzoną przez Dyskretny-sklep.pl, Administrator sklepu dyskretny-sklep.pl uzyska niektóre dane o Użytkowniku i tym samym stanie się ich administratorem. Zakres przetwarzanych danych osobowych będzie różny w zależności od konkretnego medium społecznościowego i danych udostępnionych na nim przez użytkowanika. Dane te moga obejmować: imię i nazwisko, nick, profil publiczny, wizerunek i inne dane przekazane w komentarzach lub wiadomościach.
Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora sklepu dyskretny-sklep.pl, by sprawnie odpowiadać na otrzymane pytania, komentarze i wiadomości, w celu budowania dobrych relacji z osobami wchodzącymi w interakcje z kontem/profilem/stroną prowadzoną przez Dyskretny-sklep.pl i zapewnienia jak najwyższego standardu świadczonych usług.
Dane osobowe z portali społecznościowych mogą zostać połączone z innymi danymi posiadanymi przez Administratora jeżeli wynika to z okoliczności, np. zadanie pytania dotyczącego statusu zamówienia złożonego w sklepie. Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, programiści).

F) Statystyki odwiedzin i badanie wyników:
W celu sprawnej realizacji usług oraz zapewnienia aby oferta Sklepu w najwyższym stopniu zaspokajała potrzeby Klientów, Administrator przetwarza dane: adres IP, typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia użytkownika, unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką Klienta (np. pliki Cookies), źródła odwiedzin, aktywność na stronie dyskretny-sklep.pl, informacje o dokonanych zakupach i wybranych sposobach dostawy i płatności.
Cel przetwarzania tych danych wynika z uzasadnionego interesu Administratora do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami i jak najlepszego dostosowania oferty i sposobu dzialania Sklepu do potrzeb i wymagań Użytkowników. Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy oprogramowania i usług hostingowych, programiści).

G) Spełnienie wymogów prawnych:
Wyszczególnione powyżej dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu spełnienia wymogów prawnych, m.in. w sytuacjach takich jak np.: prawomocne żądania instytucji państwowych, zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń lub inny proces oparty o obowiązujące przepisy prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje lub osoby uprawnione do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Przekazywanie danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
2.3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy: przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub przesyłką Paczkomaty INPOST, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.4.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

3.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w astępujących celach: 
- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
- zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia). 

3.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 

3.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 
w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przęglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari

3.6.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim. 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

4.1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

4. 2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora lub w celu wyrażenia przez Klienta opinii o towarach lub usługach, podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta, oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

5.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

5.3.W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

5.4.W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 

5.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. 

6.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.